Parasolvoet

25 kg

Mogelijkheid om wieltjes onderaan de voet vast te maken