Privacy Policy

PRIVACY BELEID VAN DE KAMPEERDER/LIEN BLANCKAERT BVBA MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Kampeerder/Lien Blanckaert BVBA, Kapelstraat 221 8450 Bredene gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar klanten die verkregen worden via de online kanalen facebook, website en e-mails als deze die verkregen worden na een fysiek bezoek in de winkel. Hieronder kan u nalezen hoe we omgaan met uw privacy.

Door gebruik te maken van onze website, ons een e-mail te sturen of uw persoonsgegevens na te laten tijdens een fysiek bezoek in de winkel wordt u geacht dit privacy beleid te hebben gelezen, het te begrijpen en ermee akkoord te gaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat over informatie die direct over iemand gaat of die naar een bepaalde persoon te herleiden is. U deelt persoonsgegevens met ons als u met ons contact neemt via de website, ons een e-mail stuurt of als u uw gegevens achterlaat tijdens een bezoek aan de winkel.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen de gegevens die u met ons deelt nadat u contact neemt via de website, ons een e-mail stuurt of als u uw gegevens achterlaat tijdens een bezoek aan de winkel. Het gaat om uw naam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer of uw e-mailadres.

Bij een reservatie, een (online) bestelling of een productvraag worden de volgende gegevens opgevraagd: Naam en voornaam, e-mail, telefoonnummer, bedrijf (evt.). Deze gegevens worden enkel gebruikt binnen De Kampeerder/Lien Blanckaert bvba en dienen om u als klant correct te kunnen informeren.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om u de producten en diensten te kunnen leveren dat u besteld heeft en u op de hoogte te brengen van andere producten van De Kampeerder.  Zo gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te informeren over nieuwe producten, promoties, gewijzigde openingsuren…

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden NIET met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.
De persoonsgegevens die u met ons meedeelt, worden opgenomen en verwerkt in de databestanden van De Kampeerder/Lien Blanckaert BVBA
Bij niet-betaling van een factuur, ondanks aanmaningen, kan de factuur samen met de nodige (persoons)gegevens worden overgemaakt aan een advocaat en/of gerechtsdeurwaarder, om ze via de gerechtelijke weg te innen.

Hoe zorgen we voor deze persoonsgegevens?

Wij doen de nodige inspanningen om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen.
Al onze medewerkers gaan vertrouwelijke om met de gegevens. We slaan uw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database.

Bovendien gebruiken wij allerlei algemeen aanvaarde technische maatregelen en technieken die overeenstemmen met de huidige technologische ontwikkelingen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Bepaalde gegevens kunnen gedurende een periode worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe opleidingen en promoties, tenzij u volgens de hierna beschreven procedure aangeeft hier niet mee akkoord te gaan.

Indien gewenst kan u uitdrukkelijk vragen om uw persoonsgegevens te laten wissen via info@dekampeerder.be (Enkel mogelijk indien de gegevens niet meer bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke en/of boekhoudkundige voorschriften.)

Uw rechten en hoe u deze kan uitoefenen

 • U heeft recht op inzage over de gegevens die we over u verzamelen
  Wilt u inzage in de gegevens die we over u verwerkt hebben, laat het ons dan weten per mail via info@dekampeerder.be We zullen u zelf opnieuw contacteren om uw identiteit te bewijzen.
 • U heeft recht op aanpassing
  Merkt u dat er fouten of onvolledigheden staan in de gegevens die we over u verwerkt hebben, dan kan u gebruik maken van je ‘Recht op correctie’. Het volstaat ons dit per mail via info@dekampeerder.be te laten weten.
 • U heeft recht om uw voorkeuren aan te passen
  We houden u regelmatig op de hoogte via onze nieuwsbrieven of per mail van onze nieuwe producten, aangepaste openingstijden….  Liever niet op de hoogte? Onder elke nieuwsbrief en e-mail staat een link waarmee u uw direct kan afmelden of uw voorkeuren kunt aanpassen.
 • U heeft recht op schrapping
  Wenst u volledig uit onze databestanden te worden geschrapt? Dan kan u ons een mail sturen via info@dekampeerder.be en dan zorgen wij ervoor dat uw gegevens volledig gewist worden.
 • U heeft recht op verzet
  U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen of tegen het gebruik ervan voor commerciële doeleinden.
 • U heeft recht een klacht in te dienen
  Indien u van oordeel bent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens  geschonden zijn, kan u klacht indienen bij de Privacycommissie.